Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 maja 2005 roku.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Piotr Królikowski – Prezes
 • Agnieszka Sławnikowska – Sekretarz
 • Krystyna Bilińska – Skarbnik

Członkowie Stowarzyszenia

 • Robert Galęba
 • Jakub Racinowski
 • Jadwiga Trzmielewska

Cele Stowarzyszenia

 1. Zbieranie i opracowywanie dokumentów dotyczących historii miasta i ludzi z nim związanych.
 2. Otaczanie opieką miejsc pamięci związanych z historią miejscowości.
 3. Ochrona środowiska przyrodniczego miejscowości i okolic.
 4. Ochrona dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej i sztuki ludowej.
 5. Popularyzacja wiedzy o własnej miejscowości i jego ludziach.
 6. Inicjowanie opracowań naukowych i edytorskich związanych z brdowem.
 7. Rozwijanie zainteresowań sztuką i amatorską działalnością artystyczną.
 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej.
 9. Rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 10. Inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz miejscowości.
 11. Rozwijanie działalności statutowej w środowiskach młodzieżowych.
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 13. Dążenie do rekreacyjno­wypoczynkowego zagospodarowania miejscowości, jeziora oraz ich otoczenia.
 14. Promowanie dorobku i historii miejscowości.
 15. Upamiętnianie miejsc związanych z historią, ludźmi i wydarzeniami historycznymi.
 16. Zabieganie o czysty, piękny i estetyczny wygląd miejscowości.
 17. Przyznawanie dyplomów oraz listów gratulacyjnych osobom i instytucjom za dbałość o czystość, piękny i estetyczny wygląd swoich budynków oraz ich otoczenia.
 18. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości historii, tradycji, obrzędów, postaci miejscowości.
 19. Nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów polski, które zainteresowane są ziemią brdowską.
 20. Inne działania sprzyjające realizowaniu statutowych celów towarzystwa.