MKS Brdów

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Brdów”

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 lipca 2010 roku.

Członkowie Zarządu

 • Bartosz Mikołajczyk – Prezes
 • Tomasz Baranowski – Skarbnik
 • Dariusz Marek Racinowski – Wiceprezes
 • Iwona Koralewska – Sekretarz
 • Barbara Szmajdzińska – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Anna Witkowska
 • Jacek Drętkiewicz
 • Mariusz Sompolski

Cele Klubu

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez promowanie wioślarstwa
 2. Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Otaczanie opieką miejsc pamięci związanych z historią miejscowości i gminy babiak.
 4. Ochrona środowiska przyrodniczego miejscowości i okolic.
 5. Ochrona dziedzictwa narodowego.
 6. Popularyzacja wiedzy o własnej miejscowości i jego ludziach.
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej.
 8. Inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz miejscowości.
 9. Promowanie dorobku i historii miejscowości.
 10. Zabieganie o czysty i estetyczny wygląd miejscowości.
 11. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.