Drużyna B

Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju ,,Drużyna B”

Stowarzyszenie Drużyna B zostało utworzone w połowie 2023 roku. Słowo Drużyna nawiązuje po części do drużyny powstałej w ramach prowadzenia Sekcji tenisa stołowego w Brdowie, której członkowie stanowią rdzeń nowo utworzonego Stowarzyszenia.

Główną motywacją do utworzenia własnego Stowarzyszenia były dwa aspekty naszej działalności:

 • tenis stołowy – chcemy dalej promować tenis stołowy prowadząc treningi, akademię dla dzieci oraz młodzieży, organizować zawody sportowe oraz prowadzić nowo zarejestrowaną drużynę KS Korona Brdów w ramach rozgrywek ligowych,
 • strony www – chcemy dalej prowadzić stronę tenis.brdow.pl oraz wypromować i prowadzić nową stronę brdow.pl zawierającą różne treści na temat Brdowa i okolic.

Mamy jeszcze kilka pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować. Dodatkowo jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy oraz chcemy brać aktywny udział w życiu Brdowa i nie tylko.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Krzysztof Renkas – Prezes Stowarzyszenia
 • Paweł Śledziński – Sekretarz
 • Tomasz Sędziak – Skarbnik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 • Andrzej Starosta – Przewodniczący Komisji
 • Błażej Nowak – Zastępca Przewodniczącego
 • Daniel Wojciechowski – Sekretarz

Członkowie Stowarzyszenia

 • Arkadiusz Chęciński
 • Tadeusz Czernicki
 • Tomasz Kaszyński
 • Marek Lomako
 • Maciej Rosiński
 • Patrycja Sędziak
 • Radosław Sołtysiński
 • Michał Starosta
 • Monika Śledzińska
 • Natalia Zielińska
 • Tomasz Zieliński

Cele Stowarzyszenia

 1. Zrównoważony rozwój w obszarach sportu, kultury oraz edukacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Zwiększanie świadomości w obszarze cybernetyczno-informacyjnym.
 3. Upowszechnienie wiedzy o walorach brdowa i okolic.
 4. Promocja produktów regionalnych.
 5. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań środowiska lokalnego w tym stowarzyszeń oraz szkół funkcjonujących na terenie działania stowarzyszenia.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej.
 7. Ochrona i promocja zdrowia.
 8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Rozwój kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i tradycji.
 12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 13. Propagowanie idei ochrony flory i fauny, dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
 14. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraź przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 15. Przeciwdziałanie szerzeniu dezinformacji.
 16. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 18. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 19. Budowanie i pogłębianie relacji społecznych oraz międzypokoleniowych.
 20. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 21. Stymulowanie do rozwoju osobistego na różnych płaszczyznach.

Redakcja strony brdow.pl oraz dane kontaktowe

Za rozwój strony pod adresem https://brdow.pl odpowiadają:

 • Krzysztof Renkas – redaktor naczelny oraz administrator witryny
 • Marek Lomako – redaktor oraz specjalista SEO
 • Tomasz Sędziak – redaktor oraz moderator

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

 • adres email: brdow.pl@gmail.com
 • telefon oraz whatsapp: 782 414 260
 • konto na facebooku: @brdowpl